Välkommen!

Brf Odense är belägen på Jyllandsgatan 5-133 i Kista. Föreningens fastigheter förvärvades 2009 och består av småhus/radhus om 2 våningar med 63 lägenheter och 1 lokal. Fastigheterna är uppförda 1979.